Rímskokatolícka farnosť Haniska

                    

      

"Adventné obdobie - rok A"
 

  Poriadok bohoslužieb

  od 28.11.2016 do 11.12.2016

 

 
© 2016 Rímskokatolícka farnosť  Haniska

haniska@rimkat.sk