KONTAKT


 

Rímskokatolícka farnosť sv. Jána Nepomuckého

Okres Košice - okolie

 

 

Rímskokatolícky farský úrad

HANISKA 121
04457 Haniska
tel.: 055/6930 109
e-mail: haniska@rimkat.sk                                                            

 

 

Kongregácia sestier sv. Kríža 

HANISKA 119
04457 Haniska
tel.: 055/6930 127


Tu nás nájdete:

                                                                            

                           

© 2019 Rímskokatolícka farnosť  Haniska

haniska@rimkat.sk