Haniska - farská obec                                    

Patrocínium: Farský kostol sv.Jána Nepomuckého (kat.)    

  

 
Pôvodne pravdepodobne ranogotický kostol, z ktorého sa   zachovala len časť lode, v r. 1656 bol kostol značne  prestavaný, v r. 1751-1764 pristavali bočné kaplnky, novú  vežu a nakoniec bol klasicistický upravený. Architektúra: Jednoloďový kostol - Presbytérium polygonálne uzavreté, pristavaná sakristia na severnej  strane, veža vtiahnutá do pôdorysu lode na západnej strane. V 18.stor pristavali ku kostolu bočné kaplnky a   novú vežu, neskôr bočné kaplnky rozšírili prístavbami V a Z smerom, takže kostol pôsobí dojmom trojlodia. Na južnej strane sa do presbytéria otvára klasicistická kaplnka zo  zač. 19. storočia. Po radikálnej prestavbe v 18 stor. sa neczachovala  gotickú pôdorysná dispozícia, ale je postavený na zvyškoch  ranogotického kostola.        Čítať viac                                                               

Sokoľany - filiálka   

Patrocínium: Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie (kat.)                                                                   

PatrocíniumPôvodne barokový kostol bol postavený na zvyškoch    gotického kostola z XIII. storočia, nepodarilo sa však zistiť, že kedy. V roku 1760 František Karlai - Jágerský biskup ho vysvätil na úctu Kráľovny svätého ruženca. Kaplnku vedľa kostola dala postaviť grófka                 Starenbergová v r. 1838, kde je pochovaná aj s manželom grófom Guido Starenbergom.    Čítať viac                                                            


Bočiar - filiálka   

Patrocínium: Filiálny kostol sv. Imricha vyznavača (kat.)         Kostol bol pôvodne gotický z prelomu 13-14  stor., neskôr prešiel klasicistickou úpravoupravdepodobne koncom 18. storočia. Arcitektúra: Jednoloďový kostol, pravouhlo             uzavreté presbytérium, pristavaná sakristia na južnej   strane, veža pôvodne predstavaná     na západnej strane.    Klasicistickou úpravou v  18 stor. bola loď kostola predĺžená smerom na západ a tým bola veža vtiahnutá do pôdorysu lode. (Literatúra: Varsik 1973)            Čítať viac