Haniska

Farská obec  

Patrocínium: Farský kostol sv. Jána Nepomuckého (rim. kat.)     

 

Pôvodne pravdepodobne ranogotický kostol z ktorého sa   zachovala len časť lode, v r. 1656 bol kostol značne  prestavaný, v r. 1751-1764 pristavali bočné kaplnky, novú  vežu a nakoniec bol klasicistický upravený. Architektúra: Jednoloďový kostol - Presbytérium polygonálne uzavreté, pristavaná sakristia na severnej  strane, veža vtiahnutá do pôdorysu lode na západnej strane. V 18.stor pristavali ku kostolu bočné kaplnky a   novú vežu, neskôr bočné kaplnky rozšírili prístavbami V a Z smerom, takže kostol pôsobí dojmom trojlodia. Na južnej strane sa do presbytéria otvára klasicistická kaplnka zo  zač. 19. storočia. Po radikálnej prestavbe v 18 stor. sa nezachovala  gotickú pôdorysná dispozícia, ale je postavený na zvyškoch  ranogotického kostola.      

 Čítať viac